The 9 Books

The Books

The books:

 1. Book One!
 2. 2nd Book on Sappho / Druga książka o Safonie
 3. 3rd Book on Sappho / Trzecia książka o Safonie
 4. Sugar and Air | Cukier i Powietrze
 5. Delicate Adonis is dying | Delikatny Adonis umiera
 6. ] no pain
 7. Do not move stones (PL) | Do not move stones (EN)
 8. Irrtum (PL) | Irrtum (EN)
 9. Rozmawiałam z tobą we śnie (PL) |The 9 Books: final exhibition (EN)

redThe idea behind nine books on Sappho is to visualize quite large amount of work which it originally was, as now all we can read are only fragments. Of course the books are not going to look like the “original” pieces, which were written on papyri in an ancient dialect, and probably at the beginning they existed only as songs.

All books are being handmade, using a very traditional and ingenious technique of lithography and cutting-edge digital printmaking techniques, on different types of papers. The idea of “artist’s book” is to create something unique not only as a book, but also as an object. Therefore they will also be made to feel nice, as to invite us to interact with them.

Sappho, the [       ] Artist

Although the nine books are an attempt to reflect the spirit of the original ones and their ancient author, it seems that nowadays the most inspiring part of Sappho heritage are the missing pieces. We don’t know who she really was, and a handful of known facts only provokes more questions. Perhaps these are the questions that we should direct at ourselves, other (women) artists, and the modern-day world of art?

Dziewięć książek

Ideą jaka stoi za stworzeniem dziewięciu książek o Safonie jest ukazanie ilości i wielkości dzieła jakim one początkowo były, jako że dziś możemy zobaczyć jedynie fragmenty. Oczywiście książki nie będą wyglądały jak “oryginalne” egzemplarze, które napisano na papirusach w antycznym dialekcie, a prawdopodobnie na początku istniały jedynie jako pieśni.

Wszystkie książki są wykonywane ręcznie, przy użyciu bardzo tradycyjnej i wyrafinowanej techniki litografii, oraz najnowszych technik druku cyfrowego, na różnego rodzaju papierach. Ideą “książki artystycznej” jest stworzenie czegoś wyjątkowego nie tylko jako książka, ale także jako obiekt. Dlatego będą również wykonane w taki sposób, by zapraszały nas do interakcji z nimi.

Safona, [       ] Artystka

Chociaż dziewięć książek jest próbą odzwierciedlenia ducha tych pierwotnych dzieł i ich starożytnej autorki, wydaje się że dziś najbardziej inspirującą częścią dziedzictwa Safony są brakujące fragmenty. Nie wiemy kim naprawdę była, a garść znanych faktów tylko prowokuje kolejne pytania. Być może to są pytania które powinniśmy skierować do samych siebie, innych artystów (artystek), współczesnego świata sztuki?

Advertisements

2 thoughts on “The Books

 1. Iwona on said:

  Great idea, great project, great work, great artist.

 2. It’s a joy to see this project in progress! The artists books look great and also the pieces that go into making them.

*

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s