The 9 Books

Anna Juchnowicz

Anna Juchnowicz graduated from the University of Wrocław with a Master’s degree in Ethnology and Cultural Anthropology, and from the Academy of Art and Design in Wrocław with a Bachelor’s degree in Media Art, and also one-year postgraduate studies Interdisciplinary Printmaking.

The present project: nine “artist’s books” about Sappho, is based on her experience on the Greek island of Lesvos and studies at the Aegean University, while on an Erasmus stipend. The project combines photography, lithography, anthropological research, writing, and translation work with old and new knowledge about bookmaking, and traditional and experimental printmaking.

O Autorce

Magister Etnologii i Antropologii Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła też studia licencjackie na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na kierunku Sztuka Mediów.

Obecny projekt: dziewięć “książek artystycznych” o Safonie jest oparty o jej doświadczenia podczas stypendium Erasmus na greckiej wyspie Lesvos, oraz studia na tamtejszym Uniwersytecie Egejskim. Łączy badania antropologiczne, pisanie i tłumaczenia, z nową i starą wiedzą na temat tworzenia książek, oraz tradycyjnej i eksperymentalnej grafiki.

  1. Book One!
  2. 2nd Book on Sappho / Druga książka o Safonie
  3. 3rd Book on Sappho / Trzecia książka o Safonie
  4. Sugar and Air | Cukier i Powietrze
  5. Delicate Adonis is dying | Delikatny Adonis umiera
  6. ] no pain

red

Contact