The 9 Books

Anna Juchnowicz

Anna Juchnowicz graduated from the University of Wrocław, Poland with a Master’s degree in Ethnology and Cultural Anthropology, and from the Academy of Art and Design in Wrocław with a Bachelor’s degree in Media Art, and also one-year postgraduate studies Interdisciplinary Printmaking. Currently her main area of interest (and also the subject of her PhD thesis) are artist’s books – both traditional, manually bound book objects, and conceptual, such as performances, art installations and various multimedia recordings. Nine artist’s books about Sappho, were based on her experience on the Greek island of Lesvos and studies at the Aegean University, while on an Erasmus stipend. The project combined photography, lithography, anthropological research, writing, and translation work with old and new knowledge about bookmaking, and traditional and experimental printmaking.

O Autorce

Magister Etnologii i Antropologii Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła też studia licencjackie na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na kierunku Sztuka Mediów, oraz roczne studia podyplomowe Interdisciplinary Printmaking. Obecnie jej główny obszar zainteresowań (a także temat pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki) to książka artystyczna – zarówno tradycyjne, ręcznie wykonane obiekty książkowe, jak i konceptualne, takie jak performance, instalacja i różnego rodzaju nagrania multimedialne. Dziewięć “książek artystycznych” o Safonie to projekt oparty o jej doświadczenia podczas stypendium Erasmus na greckiej wyspie Lesvos, oraz studia na tamtejszym Uniwersytecie Egejskim. Łączy badania antropologiczne, pisanie i tłumaczenia, z nową i starą wiedzą na temat tworzenia książek, oraz tradycyjnej i eksperymentalnej grafiki.

  1. Book One!
  2. 2nd Book on Sappho / Druga książka o Safonie
  3. 3rd Book on Sappho / Trzecia książka o Safonie
  4. Sugar and Air | Cukier i Powietrze
  5. Delicate Adonis is dying | Delikatny Adonis umiera
  6. ] no pain
  7. Do not move stones (PL) | Do not move stones (EN)
  8. Irrtum (PL) | Irrtum (EN)

 

red

Contact

Advertisements