The 9 Books

Safoksiążka efemeryczna

Już wkrótce, bo 25 lipca, powstanie (i zniknie) Safoksiążka efemeryczna, w ramach Platformy Otwartej 7. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Efemerycznej KONTEKSTY.

Platforma_Otwarta_–_sprawdź_kto_wystąpi_na_Kontekstach_–_Konteksty_-_2017-06-30_11.14.58

Soon enough, which is July 25th, an ephemeral Sappho book will appear (and disappear) in Sokołowsko, within the Open Platform of the 7th International Festival of Ephemeral Art CONTEXTS.

 

Advertisements
This entry was published on 30 June, 2017 at 10:24 am and is filed under The 9 Books. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.