The 9 Books

Poznámky

Zapraszamy na wystawę Anny Juchnowicz, doktorantki ASP we Wrocławiu. Tematem jej pracy jest książka artystyczna. Przez ostatnie cztery miesiące przebywała na uczelni Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (AFAD), pod opieką artystyczną Assoc. Prof. Jany Hojstričovej, ArtD, gdzie skupiała się na fotografii inscenizowanej. Cykl książek artystycznych zainspirowanych poezją Safony z Lesbos, który realizuje w ramach pracy doktorskiej, zawsze powstawał przy użyciu rysunku, który jednak przeplatany był innymi technikami i środkami wyrazu. Tym razem to rysunki będą “na pierwszym planie”; w szkicownikach, pomysłach, notatkach osobistych…

Advertisements
This entry was published on 16 April, 2017 at 10:08 pm and is filed under The 9 Books. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.
%d bloggers like this: