The 9 Books

“sugar and air | cukier i powietrze”

“sugar and air | cukier i powietrze” Voices: Victoria Grove, Klaudia Lewandowska. Based on a fragment from Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale. Made by Anna Juchnowicz.

 

When I joined a collective art project initiated by the book artists from Bristol, as a celebration of the World Book Night 2016, I found a fragment of Margaret Atwood’s novel that seemed to connect it with my works inspired by Sappho – especially the last two sentences, as short as most fragments of Sappho, and speaking of a specific emotion without any outside context. Therefore, this time I made a “Sappho book” without Sappho’s poems; taking advantage of the fact that art is always the artist’s self-portrait to some extend. For this reason, this book is not just one object – many things that make parts of it (images, voices, notes, photos) are still separate and make for a complete artwork only if presented together.

“I feel like cotton candy: sugar and air. Squeeze me and I’d turn into a small, sickly damp wad of weeping pinky red.” – Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale.

Przyłączając się do zbiorowego projektu zainicjowanego przez artystów w Bristolu, z okazji Światowego Dnia Książki, znalazłam scenę w powieści Margaret Atwood, która stała się tematem mojej pracy. Każdy, kto chciał wziąć udział w projekcie, miał przygotować pieczątkę. Ta scena wydawała się pasować idealnie – zwłaszcza jej ostatnie dwa zdania, tak krótkie, jak większość fragmentów wierszy Safony – i tak samo jak one, opowiadające o konkretnej emocji bez wyraźnego kontekstu. Dlatego tym razem zrobiłam książkę o Safonie bez wierszy Safony; korzystając z faktu, że twórczość zazwyczaj jest autoportretem artysty.
Dlatego też książka ta nie jest jednym obiektem – różne rzeczy, które się na nią składają (obrazy, głosy, notatki, fotografie) wciąż są osobne i nikt nie potrafi złożyć ich w całość.

„Czuję się jak wata cukrowa: cukier i powietrze. Wystarczyłoby mnie ścisnąć, żeby została ze mnie mała, różowoczerwona kulka.” – Margaret Atwood, „Opowieść Podręcznej”.

Advertisements
This entry was published on 7 May, 2016 at 8:20 am and is filed under The 9 Books. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.
%d bloggers like this: