The 9 Books

Book One in Ottawa, Canada

Jessica on Sep. 19th, 2015:

TODAY! Come find me and Tamaya Garner at the The Daily Grind from 2pm with a Sappho in 9 fragments-themed art exhibit featuring Robert Piwko Photography, Ana Inés J.P., Ania Juchnowicz, and Victoria Grove. Audio recordings of the performance will be available. And I’ll be doing my ‘Lesbian rope thing’, of course.

From the website of Academy of Fine Arts in Wrocław:

Doktorantka Anna Juchnowicz w Ottawie

Tematem pracy doktorskiej Anny Juchnowicz w dziedzinie grafiki warsztatowej są książki artystyczne odtwarzające postać Safony, starożytnej poetki żyjącej w IV wieku p.n.e. na greckiej wyspie Lesbos. Artystka korzysta z różnych mediów i dróg percepcji, nie tylko dla stworzenia ciekawej kolekcji prac artystycznych, ale także dla odtworzenia samej poetki, jej charakteru, osobowości.

Inspiracją dla pierwszej książki było spotkanie z reżyser Jessiką Ruano i aktorką Victorią Grove, które stworzyły w Londynie monodram „Sappho… in 9 Fragments”, autorstwa Jane Montgomery Griffiths, australijskiej aktorki i znawczyni literatury klasycznej, która specjalizuje się w dziełach Safony i Sofoklesa.

Prace, które wówczas powstały, zostały zaprezentowane w ramach festiwalu „Chinatown Remixed”, który co roku ma miejsce w Ottawie. Jessica Ruano zrealizowała wystawę fotografii naszej doktorantki, podczas której zaprezentowała również fotografie dokumentujące spektakl, prace malarskie zainspirowane nim (rzeźbiarka Tamaya Garner), nagranie audio monodramu, oraz własny performance. Głównym elementem pokazu była książka artystyczna pt. „Sappho, The […] Artist”, która powstała jako pierwsza, w pięciu egzemplarzach. Jeden z nich został zaprezentowany na  wystawie.

Chciałabym, żeby każdej z moich książek o Safonie towarzyszyła jakaś historia, która czasem prowadzi do celu inną drogą. Myślę że to nadaje im jeszcze bardziej unikatowy, autorski wymiar, a także poszerza możliwości zaprezentowania ich. Dzięki temu książki stają się żywą częścią większej całości. Dostrzegam tu nawet pewną, choć odległą, analogię do procesu powstawania poezji Safony – która, choć nosi wyraźne cechy stylu jednej autorki, to tworzona była również przez kobiety i mężczyzn będących inspiracją dla niej, wykonujących jej pieśni, przekazujących je dalej w tradycji ustnej i kopiujących je, gdy już stały się pismem. Również przez tych, którym zawdzięczamy fakt, że dziś z wielkiego dzieła pozostały tylko strzępy.” – Anna Juchnowicz

Chinatown Remixed 2015: http://chinatownremixed.ca/

Książki artystyczne o Safonie: https://the9books.wordpress.com/

Advertisements
This entry was published on 23 September, 2015 at 6:23 pm and is filed under The 9 Books. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.
%d bloggers like this: