The 9 Books

3rd Book on Sappho / Trzecia książka o Safonie

Book III is another one printed only from lithographic stones. The seven copies of it are filled with abstract images, and although they have a title page and a final page (each repeated at least twice in each one of the seven copies), they are randomly arranged and do not follow any narration. Pages are bound together with Japanese binding, and all seven copies have a cardboard box instead of individual covers. The box is covered with a mokulito print on canvas. This book explores the strong and sudden emotion, that fragment 47 of Sappho’s poetry seems to describe.

As a gale on the mountainside
bends the oak tree
I am rocked by my love
Sappho translated by Cicely Herbert

Książka III to kolejna wydrukowana wyłącznie z kamieni litograficznych. Jej siedem egzemplarzy wypełnionych jest abstrakcyjnymi obrazami, a chociaż mają one stronę tytułową i końcową (każda powtórzona conajmniej dwa razy w każdym z siedmiu egzemplarzy), są one przypadkowo ułożone i nie podążają za żadną narracją. Strony są połączone szyciem japońskim, a zamiast okładki jest pudełko, którego okładkę pokrywa grafika wydrukowana na płótnie w technice mokulito. Ta książka opowiada o silnej i nagłej emocji,którą fragment 47 poezji Safony wydaje się opisywać.

Miłość wstrząsnęła mną

tak jak górski wiatr kiedy uderza w dęby

Photo credit / zdjęcia: Jerzy Buława
Advertisements
This entry was published on 3 August, 2015 at 7:13 pm and is filed under The 9 Books. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.