The 9 Books
I conversed with you in a dream

Exhibition 6.11.2014 – 20.11.2014

art book, lithography and photography exhibition

The exhibition title is fragment 134 of Sappho’s poetry, as classified by Eva-Maria Vogt (Amsterdam, 1971 in: Anne Carson, “If Not, Winter: Fragments of Sappho”, New York 2003). The full fragment is:

I conversed with you in a dream

Kyprogeneia

Kyprogeneia means “born on Kypros” – or from Cyprus. The name also refers to the goddess Aphrodite, to whom Sappho often addresses her poems. The exhibition presents two of nine planned art books on Sappho. Therefore, the first collection of photographs, lithographs and the resulting books shall be a ‘telepathic’ conversation between Sappho and Aphrodite, who for the greek poetess was undoubtedly an important one in the pantheon of greek gods.

Rozmawiałam z tobą we śnie

wystawa książki artystycznej, litografii i fotografii

Tytuł wystawy to fragment 134 poezji Safony, wg klasyfikacji Evy-Marii Vogt (Amsterdam, 1971 za: Anne Carson, “If Not, Winter: Fragments of Sappho”, New York 2003). Fragment w całości brzmi:

rozmawiałam z tobą we śnie

Kyprogeneia

Kyprogeneia, to znaczy: “pochodząca z Kypros” – z Cypru – jak czasem nazywana była bogini Afrodyta, do której Safona zwraca się wielokrotnie w swoich wierszach. Prezentowane na wystawie są pierwsze dwie z zaplanowanych dziewięciu książek artystycznych o Safonie. Dlatego pierwszy zestaw fotografii, litografii oraz powstałych dzięki nim książek niech będzie ‘telepatyczną’ rozmową między Safoną a Afrodytą, która dla greckiej poetki była z pewnością wyjątkowo ważna w panteonie greckich bogów.

Advertisements
This entry was published on 31 October, 2014 at 9:25 pm and is filed under The 9 Books. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.