The 9 Books
Book II 'YOU BURN ME' / 'PALISZ MNIE'

2nd Book on Sappho / Druga książka o Safonie

Book II was only printed from lithographic stones, no digital prints here. It is based on two fragments from fragments of Sappho’s poems: “you burn me” / “but I love delicacy”. They are repeated continuously throughout the book.

Książka II jest wydrukowana wyłącznie z kamieni litograficznych, nie ma w niej żadnych druków cyfrowych. Powstała w oparciu o dwa fragmenty fragmentów wierszy Safony: “palisz mnie” / “ale ja kocham delikatność”. Powtarzają się one stale przez całą książkę.

Advertisements
This entry was published on 15 October, 2014 at 5:02 pm and is filed under The 9 Books. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.